GoodconnectionGoodconnection
De samenleving vraagt om meer en steeds vaker ook kwalitatief hoogwaardige vrijwillige inzet van burgers. Gek genoeg wordt het potentieel aan helpende handen, kennis en ervaring dat beschikbaar is binnen het bedrijfsleven niet altijd aangeboord. Terwijl bedrijven ook veel te winnen hebben met deze manier van 'community involvement'. Verbinding met een maatschappelijke partij kan een bedrijf helpen doelstellingen te bereiken op gebied van imago, competentie ontwikkeling, medewerker betrokkenheid, kennisontwikkeling en, niet in de laatste plaats, impact op voor het bedrijf relevante sociaal maatschappelijke vraagstukken. Good Connection bouwde platforms voor maatschappelijk betrokken ondernemen in de regio Rivierenland en in Veenendaal.  Platforms waar lokale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samengebracht en verbonden worden in praktische projecten, ieder vanuit een gezond eigenbelang. Centraal in de projecten staan uitdagingen zoals sociaal isolement, armoede, laaggeletterdheid en participatie. Ook voorziet het platform in de behoefte van maatschappelijke organisaties om kennis op te doen over succesvol samenwerken met bedrijven.