Hoe organiseer je actieve betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken?

Bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in de aanpak van lokale maatschappelijke vraagstukken. Stel je voor dat zij hun beschikbare kennis, tijd of faciliteiten in zouden zetten voor de lokale samenleving! Maar hoe pak je dat aan? Praktisch en resultaatgericht en op zo’n manier dat het voor alle partijen interessant is?

Good Connection verbindt partijen en ontwikkelt programma’s en coalities voor samenwerking rond maatschappelijke thema’s. Mail of bel 06-15071500 voor:

  • advies en begeleiding bij het organiseren van verbinding, draagvlak en ownership rond maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, arbeidsparticipatie en sociaal isolement
  • de organisatie van de ontmoeting en verbinding van bedrijfsleven met maatschappelijke organisaties en onderwijs
  • verkenning, plan en/of realisatie van een platform voor maatschappelijk betrokken ondernemerschap
  • activiteiten voor de eigen (gemeente)organisatie in het kader van publiek ondernemerschap en externe oriëntatie